WAŻNIEJSZE DATY Z ŻYCIA I DZIEJÓW KULTU ŚW. ANDRZEJA BOBOLI

1591 Urodził się między sierpniem a grudniem w Strachocinie koło Sanoka
1606-1611 Uczył się w szkole jezuickiej w Braniewie.
1611-1613 31 lipca 1611 roku wstąpił do nowicjatu jezuitów w Wilnie. Suknię zakonną otrzymał 10 sierpnia 1611, śluby zakonne złożył 31 lipca 1613.
1613-1616 Studiował filozofię w Akademii Wileńskiej.
1616-1618 Odbywał praktykę pedagogiczną w szkołach jezuickich w Braniewie i w Pułtusku.
1618-1622 Studiował teologię w Akademii Wileńskiej
1622 12 marca, w dniu kanonizacji Ignacego Loyoli, Franciszka Ksawerego, Teresy z Avili, Izydora Oracza i Filipa Nereusza, otrzymał święcenia kapłańskie.
1622-1624 W Nieświeżu odbył trzecią probację, a po jej zakończeniu był rektorem miejscowego kościoła Jezuitów.
1624-1630 Powrócił do Wilna – w kościele Św. Kazimierza był kaznodzieją i spowiednikiem. W latach 1626-1630 pełnił funkcję rektora tego kościoła, od 1628 – doradcy prepozyta. 2 czerwca 1630 złożył profesję czterech ślubów zakonnych.
1630-1633 W Bobrujsku nad Berezyną pełnił obowiązki superiora domu zakonnego jezuitów.
1633-1636 W Płocku na Mazowszu kierował Sodalicją Mariańską uczniów kolegium.
1636-1637 Był kaznodzieją w kościele Jezuitów w Warszawie.
1637-1638 W Płocku był prefektem Kolegium Jezuitów i kaznodzieją.
1638-1642 Doradca rektora, kaznodzieja i dyrektor szkoły humanistycznej w Łomży.
1642-1646 Kaznodzieja, kierownik nauk, moderator Sodalicji Mariańskiej i misjonarz w Pińsku.
1646-1652 Kaznodzieja, wykładowca, misjonarz w Wilnie w kościele Św. Kazimierza.
1652-1657 Kaznodzieja w kościele Św. Stanisława w Pińsku oraz misjonarz Pińszczyzny.
W roku 1653 przebywał w Połocku. a w 1655 roku w Wilnie.
Otrzymał przydomek „Apostoła Pińszczyzny” i „Łowcy dusz”
1657 16 maja zamordowany przez kozaków w Janowie Poleskim i złożony w podziemiach kościoła Jezuitów w Pińsku.
1702 16 kwietnia ukazał się O. Marcinowi Godebskiemu, rektorowi Kolegium Jezuitów w Pińsku. Odżyła pamięć o jego śmierci, odnaleziono trumnę Męczennika i wystawiono w kościele.
1755 Papież Benedykt XIV orzekł, że Sługa Boży Andrzej Bobola poniósł śmierć za wiarę i zaliczył go w poczet Męczenników Kościoła.
1808 Po oddaniu prawosławnym kościoła Jezuitów w Pińsku ciało Męczennika przewieziono do kościoła Jezuitów w Połocku.
1819 Andrzej Bobola ukazał się o. Alojzemu Korzeniewskiemu, w celi klasztoru 00. Dominikanów w Wilnie zapowiadając wskrzeszenie Polski słowami: „będę jej głównym patronem”.
1830 Relikwie Męczennika przewieziono do kościoła Dominikanów w Połocku.
1853 30 października papież Pius IX beatyfikował Andrzeja Bobolę.
1920 Z polecenia kard. A. Katowskiego w dniach 6-15 sierpnia w oblężonej Warszawie odbyły się nowenny i procesje z relikwiami bł. Andrzeja Boboli i bł. Władysława z Gielniowa w intencji uproszenia zwycięstwa nad bolszewikami. 15 sierpnia wojsko polskie odniosło zwycięstwo („Cud nad Wisłą”).
1922 20 lipca bolszewicy przewieźli trumnę z relikwiami Andrzeja Boboli z Płocka do gmachu Wystawy Higienicznej Ludowego Komisariatu Zdrowia w Moskwie.
1923 Na prośbę papieża Piusa XI władze sowieckie wyraziły zgodę na przewiezienie relikwii do Rzymu.
1938 17 kwietnia papież Pius XI kanonizował Andrzeja Bobolę.
1938 8-17 czerwca trumnę z relikwiami sprowadzono z Rzymu do Polski, 20 czerwca relikwie spoczęły w kaplicy Jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie.
1939 27 września trumnę z relikwiami przewieziono na Stare Miasto do kościoła Matki Bożej Łaskawej.
1944 14 sierpnia relikwie przeniesiono do kościoła Św. Jacka przy ul. Freta
1945 7 lutego trumna z relikwiami wróciła do kaplicy Jezuitów przy ul. Rakowieckiej.
1980-1989 Wybudowano Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie.
  13 maja 1989 roku umieszczono na stałe w prezbiterium relikwie Męczennika.
1988 17 kwietnia świętowano pięćdziesiątą rocznicę kanonizacji św. Andrzeja.
  19 czerwca obchodzono pięćdziesięciolecie obecności relikwii w ośrodku Jezuitów w Warszawie.
1990 W maju odbyła się pierwsza po wojnie pielgrzymka do Janowa Poleskiego i Pińska śladami św. Andrzeja Boboli.
1991 24 listopada, w ramach uroczystości czterechsetlecia urodzin św. Andrzeja, kard. Józef Glemp, Prymas Polski, dokonał konsekracji Sanktuarium.
1992 17 maja, dekretem Stolicy Apostolskiej z 14 kwietnia 1992 roku, św. Andrzej Bobola został ustanowiony patronem Metropolii Warszawskiej.
  Powstało i jednocześnie uzyskało osobowość prawną Stowarzyszenie Krzewienia Kultu Św. Andrzeja Boboli (SKKAB), które szerzy kult Świętego i organizuje rokrocznie w maju pielgrzymki „Śladami św. Andrzeja Boboli”
1993 14 i 15 maja odbyły się pierwsze uroczyste procesje w obydwu diecezjach Stolicy dla uczczenia patrona Metropolii Warszawskiej.
1997 W maju – w 340 rocznicę męczeńskiej śmierci św. Andrzeja Boboli – odbyła się VIII pielgrzymka SKKAB „Śladami św. Andrzeja Boboli i dalej na wschód do Katynia”.
1998 17 kwietnia, 16 maja, 20 czerwca odbyły się w Sanktuarium w Warszawie uroczystości jubileuszowe ku czci św. Andrzeja Boboli z okazji 60-lecia kanonizacji i sprowadzenia jego relikwii do Polski. We wrześniu Jubileuszowa Pielgrzymka do Rzymu z okazji 60-lecia kanonizacji i sprowadzenia integralnych relikwii św. Andrzeja Boboli do Polski. Po raz pierwszy zabrano na pielgrzymkę SKKAB cząstkowe relikwie Świętego
1999 14-16 maja odbyły się w Warszawie, podobnie jak w latach ubiegłych, centralne uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli.
  14 – 22 maja odbyła się X Jubileuszowa Pielgrzymka SKKAB do Janowa Poleskiego na Białoruś i na Litwę. 13 czerwca Ojciec Święty Jan Paweł II podczas VII pielgrzymki do Polski poświęcił, w czasie uroczystej Mszy św. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, tablicę dla kościoła w Janowie Poleskim ufundowaną przez SKKAB w hołdzie św. Andrzejowi Boboli.
  15-18 września odbyła się zorganizowana przez SKKAB pielgrzymka z Warszawy do Strachociny, miejsca urodzin Świętego
Wielki Jubileusz Roku 2000 13-17 maja odbyła się XI Pielgrzymka „Śladami św. Andrzeja Boboli” do Janowa Poleskiego w 343 rocznicę męczeńskiej śmierci.
Wielki Jubileusz Roku 2000 21 maja. z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 na Placu Teatralnym w Warszawie, odbyła się Centralna Uroczystość Jubileuszowa, z którą połączono tradycyjne obchody Andrzejowe.
  12-15 września odbyła się XII pielgrzymka „Śladami św. Andrzeja Boboli” do Janowa Poleskiego. Kardynał Kazimierz Świątek Metropolita Mińsko-Mohylewski i Administrator Apostolski Diecezji Pińskiej na Białorusi, poświęcił odbudowany kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Janowie Poleskim i odsłonił tablicę ufundowaną przez SKKAB w hołdzie św. Andrzejowi Boboli.
  20 IX – 4 X SKKAB zorganizował, także z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku 2000, pielgrzymkę ..Przez Turyn do Rzymu”. SKKAB i pielgrzymi ofiarowali Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II stułę z wyhaftowanym wizerunkiem św. Andrzeja Boboli. Ojciec Święty na audiencji w dniu 29 września na Placu Św. Piotra w Rzymie pobłogosławił sztandar SKKAB.
2001 17 IV w Warszawskim Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli odbyła się uroczysta Msza św. z okazji 63 rocznicy kanonizacji św. Andrzeja Boboli (w Rzymie w 1938 r.).
  11-15 maja odbyła się XIII Pielgrzymka „Śladami św. Andrzeja Boboli” do Janowa Poleskiego na uroczystości Andrzejowe. W dniu 13 maja w Katedrze Pińskiej p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny pod przewodnictwem Kardynała Kazimierza Świątka odprawiona została uroczysta Msza św., upamiętniająca:
– 20 rocznicę zamachu na życie Ojca Świętego Jana Pawła II i cudownego Jego ocalenia,
– 84 rocznicę pierwszego Objawienia Matki Bożej w Fatimie (w dniu 13 maja 1917 r.)
– l rocznicę beatyfikacji Dzieci – Pastuszków
z Fatimy Franciszka i Hiacynty Marto, w czasie której Ks. Kardynał przekazał cząstkowe relikwie św. Andrzeja Boboli kościołowi w Janowie Poleskim po 55 latach przechowywania ich w Katedrze Pińskiej.
W tym samym dniu w kościele w Janowie odbyła się Msza św. poprzedzona procesją spod Krzyży miejsca pojmania Andrzeja Boboli – połączona z uroczystym poświęceniem figury Świętego ufundowanej przez SKKAB z okazji 344 rocznicy jego męczeńskiej śmierci.
Ofiarowana została również kościołowi w Janowie Poleskim figura Matki Bożej Fatimskiej poświęcona w Fatimie w Kaplicy Objawień.
  16-20 maja odbyły się tradycyjne uroczystości ku czci św. Andrzeja Boboli w Warszawie.
2001 15 XII w Warszawie – Konferencja ..Ze świętym Andrzejem Bobola w drodze ku jedności na progu III Tysiąclecia” zorganizowana przez SKKAB razem z 00. Jezuitami pod patronatem J.E. Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski.
2002 16 kwietnia o godz. 17:00 w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie – intronizacja Obrazu Zwycięskiej Królowej Różańca z Kozielska, w 300-lecie kultu św. Andrzeja Boboli w czasie uroczystej Mszy św. pod przewodnictwem J.E. Ks. Bpa Tadeusza Pikusa.
  16 maja 2002 roku, o godzinie 17:00 uroczysta msza św. w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie, ul. Rakowiecka 61, pod przewodnictwem Jego Eminencji Józefa Kardynała Glempa Prymasa Polski z okazji ogłoszenia Świętego Andrzeja Boboli Patronem Polski
  Uroczystości w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli w Warszawie, ul. Rakowiecka 61, godz. 17:00 – Uroczysta Msza święta pod przewodnictwem Jego Eminencji, Józefa Kardynała Glempa, Prymasa Polski. Poświęcenie organów piszczałkowych w Sanktuarium. Po Mszy świętej otwarcie wystawy malarstwa, grafiki i rzeźby „Św. Andrzej Bobola patronem ku jedności na progu III tysiąclecia”.
  17 maja 2002 – Uroczystości w Diecezji Warszawsko-Praskiej; godz. 15:30 – Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli – przekazanie Relikwii do Diecezji Warszawsko-Praskiej. godz. 17°° – Procesja i uroczysta Msza święta w katedrze św. Floriana na Pradze z udziałem Episkopatu Polski. godz. 19 – Czuwanie modlitewne w katedrze św. Floriana. godz. 20:00 – Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli – Recital Organowy z okazji ogłoszenia św. Andrzeja Boboli Patronem Polski w wykonaniu prof. Andrzeja Chorosińskiego.
  18 maja 2002 – godz. 16:30 – Procesja spod Krzyża Traugutta na Rynek Nowego Miasta. Uroczysta Msza święta z udziałem Episkopatu Polski.
  19 maja 2002 – Uroczystości w Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli; godz. 13:00 – Uroczysta Msza św. odpustowa w intencji parafian i czcicieli św. Andrzeja Boboli. Oddanie czci relikwiom Patrona Polski. godz. 18:00 – Uroczysty Recital Organowy w wykonaniu Jerzego Kukli.

opr. ab/ab

Copyright © by Ojcowie Jezuici

Loading