Malowanie kościoła 2010

Renowacja wieży kościoła 2011

Renowacja północnej elewacji kościoła 2012

Renowacja południowej elewacji kościoła 2013

Odprowadzenie wody od kościoła 2015

Renowacja dachu organistówki 2015

Renowacja więźby i dachu plebanii 2016 2017 2018

Renowacja figury Matki Bożej 2017

Renowacja piety przed kościołem 2017

Renowacja figury Najświętszego Serca Pana Jezusa 2018

Renowacja miejsca pamięci 2018

Organistówka wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 2019

Loading